Ozon jest gazem, składającym się z trójatomowych cząsteczek. Jako rodzaj tlenu naturalnie powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych. Posiadający właściwości dezynfekujące ozon często wykorzystywany jest do pozbycia się z pomieszczeń wirusów, bakterii i grzybów, jako sposób na efektywne oczyszczenie klimatyzacji w samochodzie, wraz z nadtlenkiem wodoru, do usuwania szkodliwych substancji z pomieszczeń szpitalnych oraz z chlorem do uzdatniania wody. Ozonowanie jest jednak czynnością, wymagającą znacznej dezorganizacji.

Dlaczego ozonowanie jest kłopotliwe?

Skuteczność ozonowania w eliminacji szkodliwych dla organizmów bakterii, wirusów i grzybów z otoczenia jest potwierdzona, jednak sam proces jej wykonywania wiąże się z koniecznością dezorganizacji pracy biura, gabinetu lekarskiego lub hotelu. Sytuacja zmienia się w chwili, gdy należy wyeliminować z pomieszczenia przed ozonowaniem wszystkie rośliny, zwierzęta oraz dokładnie uszczelnić przestrzeń wewnętrzną. Ozonowanie odbywa się dzięki generatorom wyładowań elektrycznych i trwa od kilkunastu minut, do nawet kilku godzin. Po wykonaniu zadania pomieszczenie musi zostać dokładnie przewietrzone, aby wyeliminować w nim stężenie ozonowe. Zaletą ozonowania jest usunięcie przykrych zapachów z powierzchni stałych oraz niski koszt, jednak czas, potrzebny do całkowitego zakończenia procedury jest bardzo długi. Konieczność odczekania po ozonowaniu pomieszczeń dotyczy zwłaszcza:

  • kobiet w ciąży,
  • niemowląt,
  • osób, cierpiących na przewlekłe choroby dróg oddechowych.

Czy ozonowanie może mieć wpływ na kobiety w ciąży? 

Procedura ozonowania uznawana jest za bezpieczny rodzaj dezynfekcji pomieszczeń. Jej długotrwałość oraz konieczność odczekania czasu eliminacji stężenia ozonowego może stanowić spore utrudnienie, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży, które możliwość kontaktu z ozonem powinny skonsultować z lekarzem. W kontakcie z ozonem może pojawić się reakcja zapalna oczu, dróg oddechowych, w tym nasilenie reakcji u astmatyków, zmniejszenie wydolności płuc, obniżenie ciśnienia krwi oraz senność. 

Zdalna dezynfekcja pomieszczeń doskonałym rozwiązaniem

Najlepszym sposobem na bezpieczne usunięcie drobnoustrojów w pomieszczeniach, z których korzystają kobiety w ciąży jest zastosowanie nagrzewania promieniami UV-C. Zdalna dezynfekcja pokoi gabinetów lekarskich pozwala ograniczyć do minimum przestoje oraz gwarantuje pacjentom maksimum bezpieczeństwa. Robot dezynfekujący, sterowany zdalnie poprzez aplikację, zainstalowaną w urządzeniu mobilnym eliminuje kontakt pracownika z powierzchniami stałymi. Pracujący w parciu o oprogramowania robot przeprowadza dezynfekcję zdalną biur oraz zdalną dezynfekcję pokoi hotelowych. Kobiety w ciąży mogą zatem bez obaw korzystać z dezynfekowanych pomieszczeń, gdyż sam proces dezynfekcji pomieszczeń promieniowaniem UV-C jest niezawodny i bez ryzyka możliwe do zastosowania dla kobiet w ciąży. Skuteczna dezynfekcja zdalna biur pozwoli korzystać z pomieszczenia zaraz po procesie. Nie jest konieczne zabranie z pokojów roślin, nie powstaje w pomieszczeniach korozja.