Koronawirus dał się poznać jako niebezpieczny wróg, którego rozprzestrzeniania się nie jesteśmy w stanie pełni kontrolować. W skali makro koronawirus jest trudny w usunięciu, o czym świadczą jego cechy: szybkie mutowanie i intensywna transmisja między państwami. Wydaje się, że znalezienie prostego remedium na niebezpieczny patogen będzie ciężkim zadaniem, poprzedzonym setkami badań naukowych. Okazuje się, że w skali mikro da się jednak sobie z nim dosyć szybko poradzić, stosując najwyższe środki ostrożności i wykorzystując nowoczesne technologie wirusobójcze. Jakimi technikami możliwa jest bezpieczna dezynfekcja hal produkcyjnych?

Walka ze szkodliwymi patogenami w naszym środowisku

Nie chodzi tylko o dezynfekcję powierzchni alkoholem, czy stosowanie masek na twarz. Ludzkość posiada skuteczne narzędzia, które pochodzą wprost z natury. Jest nim np. ozon, który dezaktywuje patogeny bakteryjne, niwelując ryzyko przeniknięcia mikroba do organizmu. Drugim składnikiem, pochodzącym wprost ze światła słonecznego, jest promieniowanie ultrafioletowe. Ono również wykazuje działanie niszczące niebezpieczne patogeny, takie jak koronawirus. Która z tych metod będzie w stanie skutecznie zniwelować zagrożenie, gdy mowa o działaniu w skali przemysłowej? Zgodnie z opinią Państwowego Inspektoratu Sanitarnego ozonowanie pomieszczeń magazynowych jest działaniem wyłącznie doraźnym. Taki zabieg powinien być każdorazowo wykonywany przez wyspecjalizowany zespół dezynfekcyjny, gdyż ozon może wywoływać negatywne konsekwencje zdrowotne, gdy istnieje jego zwiększona podaż. Ponadto:

  • Efekt jest krótkotrwały. Ozonowanie nie chroni w pełni przed ponownym przenikaniem koronawirusa do pomieszczenia.
  • Ozon silnie utlenia. Może przez to działać drażniąco na błony śluzowe ludzi i zwierząt, powodując zaczerwienienie, ból, trudności w swobodnym oddychaniu.
  • Ozonowanie może uszkadzać elementy, które znajdują się w pomieszczeniu. Z tego powodu należy możliwie całkowicie opróżnić pomieszczenie, które będzie podlegać dezynfekcji tą metodą.

Ozonowanie zabija tylko te koronawirusy, które znajdują się w pomieszczeniu, nie zabezpieczając przestrzeni przed ponownym przyjęciem patogenu. Oznacza to, że istnieje dużo problemów pobocznych, związanych ze stosowaniem ozonu w pomieszczeniach zamkniętych. Z tego powodu ozonowanie może być przeprowadzone wyłącznie tam, gdzie jest to logiczne i uzasadnione. Bezpieczna dezynfekcja magazynów powinna korzystać z innych narzędzi, takich jak światło UV-C. Choć ta metoda znana jest już od dziesięcioleci, w ostatnich miesiącach zyskała największy rozgłos. Dlaczego?

Dezynfekcja rozwiązaniami
UV-C

Bezpieczna dezynfekcja hal produkcyjnych za pomocą emiterów promieniowania UV-C stanowi nowoczesne podejście do ochrony życia i zdrowia ludzi. Zabójcze działanie promieni ultrafioletowych w mgnieniu oka dezaktywuje chorobotwórcze mikroorganizmy – zarówno te, które znajdują się w powietrzu, jak i te, osadzone na ciałach stałych. Technika dezynfekcji światłem UV-C sprawdza się w pomieszczeniach o różnej powierzchni. Wystarczy od 5- 40 minut, by w pełni zdezynfekować halę magazynową. Jednym z inteligentnych urządzeń, wykonujących całościową dezynfekcję lokali i magazynów, jest robot ADS UV-C. Jego użyteczność związana jest nie tylko z wysoką skutecznością działania, ale także z systemami bezpieczeństwa – w razie wykrycia ruchu robot się dezaktywuje, by nie narazić człowieka na bezpośrednie działanie promieniowania.