Związki te od zawsze występują na ziemi, ale można się ich pozbyć za pomocą oczyszczacza powietrza. WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to związki, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Działalność człowieka zdecydowanie podwyższyła stężenie WWA w powietrzu, a także w żywności. Mogą one trafiać do organizmu człowieka na dwa różne sposoby: drogą pokarmową lub wraz z tlenem. WWA są jednymi z substancji rakotwórczych, które unoszą się w powietrzu lub znajdują się na powierzchni żywności. WWA w połączeniu z parą wodną są elementami smogu. Oczyszczacze powietrza mogą poradzić sobie ze smogiem, dzięki odpowiedniemu poziomowi filtracji.

Czym są WWA (węglowodory aromatyczne)?

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa ponad 100 różnych związków chemicznych, które powstają w wyniku niepełnego spalania węgla, ropy naftowej, gazu, drewna, śmieci lub innych substancji organicznych. Inna nazwa dla tego zjawiska to również policykliczne węglowodory aromatyczne (ang. polycyclic aromatic hydrocarbons - PAH). WWA znajdują się w powietrzu na zewnątrz, w dymie papierosowym i spalinach samochodowych. Mogą również powstawać podczas pożarów lasów. WWA dzieli się na dwa rodzaje i mają one związek z liczbą pierścieni. Lekkie WWA są złożone z 4 lub mniej pierścieni, natomiast ciężkie WWA zawierają 5 i więcej pierścieni. Budowa aromatycznych węglowodorów sprawia, że występują one przeważnie na powierzchni stałych cząsteczek w środowisku.

Jakie są źródła WWA?

Źródła WWA to działalność człowieka, ale występują one również naturalnie w środowisku. Do tej drugiej grupy możemy zaliczyć erupcję wulkanów, pożary lasów, a także procesy hydrotermiczne. WWA były na planecie od samego początku, dopiero działalność ludzi zdecydowanie podwyższyła stężenie WWA w środowisku naturalnym. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne powstają głównie przez:

  • spalanie paliw kopalnianych,
  • produkcję energii w elektrowniach,
  • działalność przemysłu ciężkiego,
  • palenie papierosów,
  • spalanie śmieci,
  • spalanie drewna,
  • obróbkę żywności (wędzenie, grillowanie i smażenie).

Głównym źródłem obecności WWA w powietrzu jest spalanie paliw kopalnianych. Paliwa kopalniane (węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny) spala się w bardzo dużych ilościach na ziemi. Służą one do napędzania pojazdów w transporcie, a także są niezastąpione w wielu fabrykach przemysłowych. Prowadzą do wielu chorób układu oddechowego, a także mają ogromny wpływ na negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Mają one zły wpływ na nasze zdrowie, dlatego na całym świecie proponuje się przejście na odnawialne źródła energii.

Czy oczyszczacz powietrza usuwa WWA?

Jakość powietrza jest bardzo ważna dla życia wszystkich istot na ziemi. Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na zdrowie ludzi. Należy oczyszczać powietrze, które może być skażone przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ale, czy oczyszczacz powietrza usuwa WWA? Tak, wysokiej jakości oczyszczacze powietrza mogą usuwać, aż do 99,99% WWA z powietrza. Za usuwanie tych rakotwórczych związków odpowiadają filtry pyłowe, które doskonale radzą sobie ze smogiem. Oczyszczacze powietrza są niezwykle skuteczne w pomieszczeniach, dzięki czemu pozwalają na zmniejszenie obecności WWA z powietrza. W tym celu polecamy oczyszczacze powietrza, które posiadają kilka poziomów filtracji. Warto wybrać taki z filtrem wstępnym, z węglem aktywnym, a także z filtrami HEPA. W przypadku WWA na produktach żywieniowych, powinno się ograniczyć spożywanie jedzenia poddanego obróbce termicznej (wędzenie, smażenie), a także nie jadać potraw z grilla.