Czym jest światło UV-C?

Światło UV-C to część pasma promieniowania ultrafioletowego niewidocznego gołym okiem. Nie jest w stanie dotrzeć do powierzchni ziemi, ponieważ pochłaniane jest przez atmosferę. Promieniowanie UV są to fale krótsze od tych, które można dostrzec gołym okiem, ale dłuższe niż rentgenowskie, zostały odkryte w 1801 roku przez fizyka J. Rittera i chemika W. Wollastona. W naturze światło tego typu nie występuje, ale zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia jego wytworzenie.

Dezynfekcja światłem UV-C

Promieniowanie elektromagnetyczne możemy podzielić na trzy zakresy:

 – UV-C, nadfiolet daleki, długość jego fal wynosi od 100 do 280 nm,

 – UV-B, nadfiolet średni, o długości fal od 280 do 315 nm,

 – UV-A, nadfiolet bliski, zasięg długości jego fal wynosi od 315 do 400 nm.

Wszystkie rodzaje tego światła są emitowane przez Słońce, atmosfera ziemska w zupełności pochłania promieniowanie UV-C, częściowo UV-B, w największych ilościach dociera promieniowanie UV-A. Promieniowanie nadfioletowe używane jest do dezynfekcji od ponad czterdziestu lat. Obecnie, z powodu zwiększonego ryzyka epidemiologicznego sterylizacja przy pomocy fal UV-C odbywa się nie tylko w szpitalach i przychodniach, ale we wszystkich pomieszczeniach, gdzie jest większe zagęszczenie ludzi. Dezynfekcja światłem UV-C umożliwia wykorzystanie krótkich fal do ich ścisłego ukierunkowania na dokładne miejsce. Światło UV-C, które przenika przez błonę komórkową bakterii i wirusów, uszkadza strukturę DNA i RNA, co powoduje zatrzymanie syntezy białek i powstrzymuje reprodukcję. Powszechnie przyjmuje się, że najskuteczniej na organizmy oddziałuje światło UV-C z zakresu 265 nm. Dezynfekcja światłem UV-C może obejmować powierzchnie stałe, ciecze i powietrze.

Zastosowanie dezynfekcji zdalnej rozwiązaniami UV-C

Charakterystyczne cechy promieniowania UV-C sprawiają, że jest jedną z najskuteczniejszych metod dezaktywacji różnego rodzaju mikroorganizmów, np. bakterii, grzybów, wirusów i rozmaitych patogenów. Stosowanie tego rodzaju dezynfekcji wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności, w dezynfekowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie, zwierzęta, a także nie powinny znajdować się rośliny. Dobrym rozwiązaniem w takim wypadku może być dezynfekcja zdalna przy pomocy mobilnego robota. Robot do dezynfekcji światłem UV-C dzięki zastosowaniu odpowiednich lamp może wykonywać dezynfekcję powierzchni zanieczyszczonych materiałem mikrobiologicznym bez udziału człowieka. Sterylizowane przy jego pomocy pomieszczenie może być wolne od szkodliwych drobnoustrojów w 99,9%, poza tym jest korzystny ze względów ekonomicznych, gdyż nie trzeba korzystać z usług profesjonalnych firm. Robot do dezynfekcji światłem UV-C ma wiele bardzo przydatnych funkcji:

– możliwość zaprogramowania trasy,
– samoistny proces dezynfekcji pomieszczeń,
– włączanie i wyłączanie odbywające się w sposób zdalny,
– informowanie o zakończeniu dezynfekcji.

Odpowiednie wykorzystanie rozwiązań UV-C do dezynfekcji zdalnej może być dużym ułatwieniem dla osób indywidualnych i dla przedsiębiorców odpowiadajacych za bezpieczeństwo w meijscach publicznych oraz wysokiego ryrzyka zarażenia sięw